Welkom Bij May Ling
 

Privacy verklaring

May Ling.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens bescherming AVG.

May Ling.nl wordt beheerd door:

May Ling Schel-Lam

De Kellsche Vicarij 5

6986 BE Angerlo

Kvk: 51117509

Welke gegevens verzamelt May Ling.nl

May Ling.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Via mijn website kan je geen gebruik maken van een contactformulier om persoonsgegevens achter te laten. 

Op mijn site www.mayling.nl worden geen gegevens opgeslagen en/of bewaard. 

Contact en verzamelen van gegevens gaan via telefonisch contact en/of e-mail. 

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, gebruik ik je gegevens om de bestelling te kunnen afhandelen. De gegevens die ik hiervoor nodig heb zijn. 

Naam 

Adres

Woonplaats

E-mail adres

Wanneer je een consult, behandeling wilt aanvragen, kan ik om de volgende gegevens vragen.

Naam. 

Telefoonnummer. 

Bewaar termijn:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht.